Ørretfisk – fisk i vann og sjø


Nordmenn fisker mye fisk året rundt, men ørretfiske er kanskje en av de mer populære fiskeartene vi har. Vi er heldig og kan finne ørret mer eller mindre over hele landet – fra kysten, elever, innsjøer, vann, bekker og vassdrag. Dette er en fisk som kan fanges med både haspel og fluestang. Selv om mange fisker året rundt, er det under høstmånedene de virkelige gode ørretene viser seg.

De fleste sportsfiskere har som mål å få en stor ørret på sluken. De store ørretene har ofte et godt, rødt kjøtt og smaker gjerne best. Disse er å finne i store vann og innsjøer rundt om landet. Du kan som sagt fiske ørret hvor som helst, men mange foretrekker fjellet fremfor sjøen. Står du langs kysten vil det beste være en lengre fiskestang, men en liten stang egner seg bedre innenlands.

Hvor kan jeg fiske ørret i Norge?

Ørret er en av de mest populære fisken å jakte på i Norge, og vi er så heldig at vi her denne fisken over hele landet. Det finnes forskjellige typer ørret, men dette er en fisk som hører til laksefamilien. Sjøørret lever over hele landet, men holder seg som regel rundt det området den ble født i. Denne fisken hører til saltvann og er gjerne å finne langs kyster som knytter seg til bekker, elver og vassdrag.

Det andre typen ørret kalles for ferskvannsørret. Denne befinner seg kun i vassdrag, elver, bekker og vann. De aller største ørretene vi har i landet, har blitt fanget i de største innsjøene. Sportsfiskere er alltid på jakt etter denne fiskearten og ofte drar fiskere på fjellet for å få fisket de beste fiskene. Ørreten liker best å holde seg stasjonert og vil derfor ikke forflytte seg over store områder eller til nye steder.

En fin ørret har som regel et rikt og rødt kjøtt og kan by på gode middager til familien. Ørreten kan fort bli stor da de har blitt vant til et mer variert kosthold de siste årene. Med en stor matforsyning vil også ørreten vokse seg stor. Hvis du vil ha en stor og fin ørret, og hvis du jakter på kilo, vil de største innsjøene være å anbefale.

Ørret

Utstyr til ørretfiske

Når du skal kjøpe fiskestang må du først tenke på området du skal fiske i. Skal du jakte på sjøørret langs kysten, eller brunørret i ferskvann? Hvis du skal fiske langs kysten vil det være lurt å bruke en lang fiskestang slik at du får en lengre kastelengde. Dette kan være avgjørende for at kastet skal klare å komme seg ut til fangsten. Hvis du derimot skal drive med innlandsfiske, vil en kortere fiskestang være å anbefale – her må du gjerne ta hensyn til vegetasjonen i området.

Ørret kan fiskes med både haspel og flue, men som regel er det fluefiske som blir brukt til å fange ørret. Det er mulig å jakte etter ørret innenlands med haspel, men som regel egner denne formen seg best langs kysten eller ute på havet i båt. Skal du kun fiske etter sjøørret kan du med fordel velge haspel, men det er altså fluefiske som er den mest populære formen.

Flue til ørret og fisk

Hvis du skal jakte etter ørret med fluestang, har du behov for en god tørrflue. Denne fluen imiterer fluer som holder på å klekke, legge egg eller nettopp har klekt. Tørrfluer flyter på overflaten av vannet og fisken vil komme til overflaten for å tilsynelatende få seg et litt bedre måltid. For å finne den beste fluen til ørretfiske, må du vite hva fisken liker å spise – dette kan endre seg litt fra vann til vann.

I motsetning til våtfluer som ligger rett under overflaten, flyter tørrfluer på toppen. For få fluene til å flyte lengre, kan det være smart å impregnere dem godt. Du vil finne en mengde ulike fluer i forskjellige størrelse. Likhetstrekkene er dog at fluene stort sett etterligner insekter med to vinger, som oftest fjærmygg. Men du kan også finne fluer som ligner maur, biller, steinfluer og andre landinsekter som vanligvis lander på vannet.

Fiske ørret i solen

Hvordan lære ørretfiske?

Det finnes nok av gode kurs rundt om i landet vårt, og dette er det beste alternativet for alle som vil lære seg å bli veldig god i ørretfiske. Fordelen med å gå på et kurs er at du kommer til å få god kunnskap om både teknikk, fiskeplasser, utstyr og generelle råd og tips. Visste du for eksempel at vær har mye å si for hvilken flue du skal velge? Slike tips og kunnskap får du kun av erfaring – eller på et profesjonelt fiskekurs.

Det finnes helt sikkert et ørretfiske nært deg, og i dag er det mange som ønsker å lære mer om hvordan de fisker «rett». Riktig teknikk og utstyr har alt å si for hvilken kilo fangsten blir på. Det er svært vanlig å starte fiske på egen hånd, men dersom du aldri har fisket før er det lett å fange opp nybegynner feil.

Oppsummering

Vi er et land med mye fisk, men ørret er og forblir en av de store målene for mange fiskere. Det er mye å tenke på når du skal jakte denne typen fisk. Fisker du langs sjøen er det viktig å kunne kast langt for å nå ut til fisken, mens innlandsfiske krever mindre kast som gjør det enklere å se hvordan fluen opptrer på vannet. Du kan jakte med både haspel og flue, men en god del velger å jakte med fluestang.

Når det gjelder utstyr er det viktig å først og fremst tenke på plassering. Svært mange går på fiskekurs og får godt med utbytte av dette. Her lærer du mer om dine lokale fiskeplasser, samt hvilket utstyr som passer bra for området du skal jakte i. Det finnes nok av kurs her i landet, ettersom dette er en fisk som befinner seg over alt.

Vi skiller som regel mellom to typer ørreter, men sannheten er at begge befinner seg hovedsakelig i, eller nært, ferskvann. Uansett om du fisker med sluk eller flue, i vann eller saltvann – riktig teknikk og kunnskap om fiskens kosthold vil gi deg størst fiskelykke.